foto1
Zespół Placówek Oświatowych w Opolu
foto1
Centrum Kształcenia Praktycznego w Opolu
foto1
Zespół Placówek Oświatowych w Opolu
foto1
Centrum Kształcenia Praktycznego w Opolu
foto1
Zespół Placówek Oświatowych w Opolu
Tel.+48 77 423 16 75
sekretariat@zpo.opole.pl

Zespół Placówek Oświatowych, ul. Torowa 7, 45-073 Opole

Zaprasza do składania ofert na zadanie:

Dostawa 10 drzwi ppoż. i 2 do WC w budynku C  ZPO w Opolu.

Dokumenty do pobrania

Zespół Placówek Oświatowych, ul. Torowa 7, 45-073 Opole

Zaprasza do składania ofert na zadanie:

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru Wykonawcy na usługę organizacji i przeprowadzenia kursu spawania metodą MAG w ramach projektu „Kształcenie zawodowe dla rynku pracy -1” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2.2 Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej.

Dokumenty do pobrania

Zestawienie ofert

Wybór oferty

 

Zespół Placówek Oświatowych, ul. Torowa 7, 45-073 Opole

Zaprasza do składania ofert na zadanie:

Dostawa dwóch wiertarko frezarek i jednej tokarki uniwersalnej. Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego – „Formularz ofertowy”.

Wybór oferty

Dokumenty do pobrania

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dotyczy ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 EURO do których zastosowanie mają przepisy art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2015 poz. 2164 ze zm.)

Nazwa zadania:  Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu „Kształcenie zawodowe dla rynku pracy -1” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2.2 Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej

Zespół Placówek Oświatowych, ul. Torowa 7, 45-073 Opole

Zaprasza do składania ofert na zadanie:

Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu „Kształcenie zawodowe dla rynku pracy -1” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2.2 Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej

Dokumenty do pobrania